Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Мен, Ош шаарынын М-ва Д, Кыргыз Республикасынын  Акыйкатчысынын Ош облусу жана Ош шаары боюнча өкүлү Ш. Касымовго, эксперти Т. Турганбаевге жана Акыйкатчынын Борбордук аппараттын кызматкери Гүлзина Бообековага чоң ыраазычылык билдирем.

Себеби, жогорудагы кызматкерлердин берген юридикалык кеңештеринин жардамында жана алардын сотко катышып,  сот адилеттүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүүсүнүн натыйжасында Ош облустук сотунда жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда маселенин адилеттүү чечилишине жетиштим деп эсептейм.