Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Исаев Абаскан

Бөлүм башчы

66-32-96, 31-35-20

Джумашалиева Жылдыз Бейшенкуловна

 Эксперт

66-32-96

Теңизбаева Эльбира Бакировна

Эксперт

66-32-96

Мусиенко Любовь Алексеевна

Жыргалбекова Айжан Жыргалбековна

Бектенбаев Марленбек Бектенбаевич

Башкы адис

Жетектөөчү адис

Жетектөөчү адис

66-33-07

Рахимова  Дарья Павловна

Бухгалтер – кассир

66-33-07

 

 

Бөлүмдүн милдеттери

Алдыга коюлган милдеттерин ишке ашыруу максатында бөлүм төмөнкү иштерди аткарат:

– иштеп жаткан мыйзамдардын талаптарына ылайык бухгалтердик эсеп-кысаптарды жүргүзүү;

– каржылоо булактарынын шартында бекитилген бюджеттердин жана сметалардын аткарылышынын көлөмү туурасындагы маалыматтар менен жетекчиликти камсыздоо.

– уюштуруунун тууралыгына көзөмөл жүргүзүү жана бухгалтердик эсеп-кысапты жана бекитилген бюджеттердин жана сметалардын аткарылышынын эсеп-кысабын жүргүзүү.

– айлык акыларды, иш сапарларга кеткен каражаттарды, ден-соолукту чыңдоо үчүн жөлөкпулдарды жана кызматкерлерге төлөнүүчү башка төлөмдөрдү мыйзамдарга, кызматка алуу боюнча ички документтер менен жалдоо келишимдерине, иш убактысын эсепке алуу боюнча документтерге ылайык өз убагында берүү.

– бюджеттик каражаттарды жана атайын каражаттарды каржылоо булактарынын шартында бухгалтердик эсеп-кысаптарды жүргүзүү (акча жүгүртүүлөрдүн кирешелерин, чыгашаларын, активдерин, милдеттенмелерин, таза активдерин);

– мекеменин активдерине каттоо жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды даярдоо, кайра каттоолорду өткөрүүгө жана жыйынтыктарын толтурууга катышуу, эсеп-кысаптагы кайра каттоолордун жыйынтыктарынын чагылдырылышы;

– отчеттуулуктун бардык түрлөрүнүн жетекчи тарабынан бекитилиши үчүн даярдык (бюджеттин аткарылышы боюнча бухгалтердик отчеттуулук, салык, камсыздоо взностору боюнча отчеттуулук, статистикалык);

– Архивдик иш, Акыйкатчынын ички эрежелери менен жөнгө салынган, нормативдик укуктук акттарга шайкеш келген документтерди жүгүртүүнү башкаруу;

– Салыктарды жана тиешелүү төлөмдөрдү жөнгө салуучу нормативдик төлөмдөрдүн реестрин жүргүзүү.