Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Өмүрзак уулу Замир

Бөлүм башчы

66-31-47

Осмоналы уулу Эрлан

Эксперт

66-31-47

Султанбеков Бекболот Султанбекович

Камалдинова Феруза Камалдиновна

Инспектор (м.а.)

Жетектөөчү адис

66-31-47

 

66-31-47

Алдыга коюлган милдеттерин ишке ашыруу максатында бөлүм төмөнкү иштерди аткарат:

  1. Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоого байланыштуу маселелер боюнча жазуу түрүндөгү жана оозеки арыздардар менен даттанууларды карайт.
  2. Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоону жөнгө салган мыйзамдардын сакталышына көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, менчигинен түрүнө карабастан ишканаларга жана уюмдарга карата.
  3. Көрсөтүлгөн мөөнөткө жана көрсөтүлгөн формага ылайык аткарылган иштер туурасында отчетторду даярдайт жана аларды жалпылаштыруу үчүн Аппараттын жетекчисине көрсөтөт.
  4. Ар жылдык жана атайын докладдар үчүн көрсөтүлгөн тартипте материалдарды даярдайт жана көрсөтөт.
  5. Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоого байланыштуу маселелер боюнча  Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук долбоорлорун иштеп чыгууга катышат.
  6. Жарандык-саясий укуктарды, мигранттардын, чет элдик жарандардын, жарандыгы жок адамдардын жана аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоого байланыштуу маселелер боюнча  түшкөн арыздарга жана даттанууларга ар дайым талдоо жүргүзөт, бул чөйрөдөгү кырдаалдын өнүгүү багытын аныктайт, талдоонун жыйынтыктарын жалпылаштырат, тиешелүү сунутарды жана сунуштамаларды даярдайт, Аппараттын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды берет.