Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Токтосунова Наилья Жакшылыковна

Бөлүм башчы

66-32-99

 

Абылгазиева Умида Ракымовна

Эксперт

66-32-99

Айдаралиева Гульзада Абаскановна

Кулбаракова Мээрим Темирбековна

Марсбекова Айжамал Марсбековна

Башкы адис

инспектор

Инспектор (м.а.)

 

66-32-99

Анарбек кызы Бүбүсайра

Адис

66-32-99

 

Алдыга коюлган милдеттерин ишке ашыруу максатында бөлүм төмөнкү иштерди аткарат:

– Балдардын укуктарынын сакталышына байланыштуу маселелер боюнча мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында, башка мекемелерде текшерүүчү (Инспекциялык) иш-чараларды өткөрүү;

– Мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, уюмдардын, менчигинин түрүнө карабастан, бул органдардын жетекчилеринин балдардын укутарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулуу фактылары боюнча чечимдерине, иш-аракетине (аракетсиздигине) байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок жарандардын кайрылууларын карап чыгат;

–Баланын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктарына тиешелүү нормативдик укуктук акттардын долбоорлорун иликтөөгө алат;

– Кыргыз Республикасынын Конституциясынын нормаларына баланын укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктарынын сакталышына тиешелүү мыйзамдардын жана башка нормативдик укуктук акттардын шайкештиги жөнүндө Жогорку соттун Конституциялык палатасына Акыйкатчынын (Омбудсмен) сунуштарын даярдоого катышат;

– Жарандарды кабыл алат, өздөрүнүн карамагына кирген маселелер боюнча аларга укуктук жардам көрсөтөт;

– Өздөрүнүн карамагына кирген маселелер боюнча түшкөн жарандардын кайрылууларына талдоо жүргүзөт;

– Маалыматтарды жалпылаштырат жана соттук процесстерге болгон мониторингдердин жана өз алдынча жана биргелешкен иликтөөлөрдүн, текшерүүлөрдүн (инспекция) жыйынтыктары боюнча аналитикалык материалдарды даярдайт;

– Акыйкатчынын (Омбудсмен) ар жылдык докладынын тиешелүү бөлүмүн даярдайт;

– Баланын укуктарынын, эркиндиктеринин жана мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктарынын сакталышына байланыштуу айрым маселелер боюнча Акыйкатчынын (Омбудсмен) атайын докладдарынын долбоорлорун даярдайт;

– бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча кайрылуулардын жана сунуштардын долбоорун даярдайт;

– бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү бөлүктө семинарларды, тегерек столдорду, тренингдерди жана башка иш-чараларды даярдайт жана өткөрөт;

– баланын укуктары, эркиндиктери жана мыйзам тарабынан корголгон кызыкчылыктары, коргоонун формалары жана методдору боюнча маселелерде калктын укуктук маалымдар болушуна байланыштуу иш-чараларды өткөрөт;

– балдарга, ата-энелерге консультативдик-укуктук жардам көрсөтөт;

– көрсөтүлгөн мезгил аралыгында аткарылган иштер боюнча отчетторду даярдайт.