Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Жарандардын социалдык-экономикалык жана маданий укуктарын коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери.

  1.  

Касымбекова Салтанат Асаналиевна

Бөлүмдүн башчысы

тел. 0312 66-31-48

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  1.  

Жанжигитов Бакыт Абазкулович

Эксперт

тел. 0312 66-31-48

  1.  

Кравцова Тамара Антоновна

инспектор

тел. 0312 66-31-48

4. 

5.

Мамбетакунова Динар Жунусовна

Акматов Азим Казатович

инспектор

жетектөөчү адис

тел. 0312 66-31-48

Бөлүмдүн иш багыты

Алдыга коюлган милдеттерин ишке ашыруу максатында бөлүм төмөнкү иштерди аткарат:

– Жарандардын социалдык-экономикалык жана маданий укуктарын коргоо маселелери боюнча кат түрүндөгү жана оозеки түрүндөгү арыздарды карайт, арыз менен кайрылгандардын арызынын негизинде кеңештерди берет.

– Социалдык-экономикалык жана маданий мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдардын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар жана уюмдар тарабынан сакталышына көзөмөл жүргүзүү.

– Аткарылган иштер туурасында көрсөтүлгөн мөөнөттө жана көрсөтүлгөн формада отчетторду даярдоо жана жалпылоо үчүн Аппарат жетекчисине көрсөтүү.

– Ар жылдык жана атайын докладдар үчүн көрсөтүлгөн тартипте материалдарды даярдайт жана көрсөтөт.

– Адамдын социалдык-экономикалык жана маданий укуктарына байланыштуу маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук акттарынын долбоорун иштеп чыгууга катышат.

– Социалдык-экономикалык жана маданий укуктарга байланыштуу маселелер боюнча түшкөн арыздарга жана даттанууларга ар дайым талдоо жүргүзөт, бул чөйрөдөгү кырдаалдын өнүгүү тенденциясын аныктайт, талдоонун жыйынтыктарын жалпылаштырат, тиешелүү сунуштарды жана сунуштамаларды даярдайт, Аппараттын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды берет.

– Мамлекеттик бийлик органдарындагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, ишканалардагы жана уюмдардагы жарандардын укуктары боюнча иштердин абалын жеринде иликтейт, кызматтагы адамдардан документтерди, маалымкаттарды жана бөлүмгө жүктөлгөн иштерди жана арыздарды кароону аткаруу үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды алышат.

– Жарандардын укугу бузулган фактылар аныкталган учурда, мындай укук бузууга жол берген тараптардан бул көрүнүшкө соттон тышкаркы тартипте токтоосуз бөгөт коюуну талап кылуу.