Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

Кызмат орду бош

Бөлүм башчы

66-33-05

Султанбеков Анвар Султанбекович

эксперт

66-33-05

Бообеков Нуржан Асанович

 Инспектор

66-33-05

Дооронбеков Чынгыз 

Инспектор

66-33-05

Калилов Азирет Аязбекович

Тойболотов Санжар Мыктыбекович

Жетектөөчү адис

Жетектөөчү адис

66-33-05

                                                                                             

 

Алдыга коюлган милдеттерин ишке ашыруу максатында бөлүм төмөнкү иштерди аткарат:

 1. Жарандарды кабыл алуу, укуктук жардам көрсөтүү.
 2. Жарандардын, чет элдик жана жарандыгы жок адамдардын укуктарынын бузулушу туурасындагы арыздарын жана даттанууларын карап чыгуу, өндүрүшкө кабыл алуу.
 3. Жарандардын укуктарынын сакталышы, укуктарды камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу, алардын аткарылышын көзөмөлдөө маселелери боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары менен биргеликте ишке ашыруу.
 4. Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жарандардын абакта кармалуу шарттарына көзөмөл.
 5. Органдардын жана мекемелердин, жазык-аткаруу системасынын жана алдын-ала кармоо жайларынын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу.
 6. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсмен) адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктеринин бузулуу фактылары боюнча маалымат даярдоо.
 7. Жабык мекемелерде жайгашкан жарандардын укуктарынын сакталышына талдоо жүргүзүү, адамдын жана жарандын укуктарынын абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине маалыматтык-аналитикалык материалдарды, атайын докладдарды даярдоо.
 8. Токтоосуз түрдө кароону талап кылуу менен укуктардын бузулуу фактылары жана жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктары тууралуу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) атынан кызматтык адамдарды маалымдар кылуу.
 9. Камактагыларды кармоо жана тергөө жайларына, тиешелүү мекемелерге баруусу үчүн Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) ыйгарым укуктарын ишке ашыруу.
 10. Процессуалдык мыйзамдардын талаптарын сактоо менен бардык инстанциядагы соттук отурумдарга катышууну камсыздоо
 11. Адамдын жана жарандын укуктары жаатындагы мамлекеттик саясатка байланыштуу маселелер боюнча коомчулукту маалымдар кылуу.
 12. Адамдын жана жарандын укуктарын бузган кызмат адамдарына карата тартиптик жана административдик жаза колдонуу туурасындагы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) тиешелүү органдарга болгон сунуштарын даярдоо.
 13. Эркинен ажыраткан жана чектеген жайлардагы жарандардын жана адамдардын балдарына укуктук жардам көрсөтүү.