Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

КРнын Акыйкатчы (Омбудсмен) институту мамлекеттик жарандык кызматтын башкы жана улук административдик кызматтарынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.

Конкурсту өткөрүүнүн мезгили: 2023-жылдын 22-сентябрынан 2-октябрына чейин.

Конкурстка катышуу үчүн документтерди төмөнкү дарек боюнча алып келүү керек: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 120, каб. № 207, тел.: (0312) 66-32-97.

Конкурсттун шарттары