Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman)
The parliamentary control of the compliance with human rights and freedoms of the citizens of the Kyrgyz Republic is performed by the Akyikatchy (Ombudsman)

Сарбашова Гульмира Атантаевна

 Кызматтын жетекчиси

57-81-71, 59-50-23

Сейдинов Суйоркул Калыбекович

Эксперт

57-81-71, 59-50-23

Дуйсенова Бибинур Эркиновна

Инспектор

57-81-71, 59-50-23

 

Кызматтын негизги тапшырмаларынан болуп саналат

– психиатриялык ооруканаларда жаткан бейтаптардын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына көзөмөл;

– укуктардын бузулушун алдын алуу жана коргоо, ошондой эле бейтаптардын укуктарын калыбына келтирүүнү илгерилетүү;

–Гумандаштыруу багытында психиатриялык саламаттык кызматын реформалоону илгерилетүү жана психикалык жактан жабыркаган адамдардын укуктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана эл аралык укуктун нормаларына шайкеш келтирүү;

– Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кодулоо жана укук бузууларды алдын алуу.