Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Баткен ш., Садыков көчөсү 1

Рахматулаев Камалдин

Мамаюсупович

КР Акыйкатчысынын Ыйгарым өкүлү

ф.(03622) 5-06 02,      29-01-35

(0770)935-005

(0554)613-200

Курманбеков Кубанычбек Батырбекович

Акматова Салтанат Жакубовна

Осмонова Гулай Айтматовна

Жетектөөчү адис

Жетектөөчү адис

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

ф.(03622) 5-06-02,      29-01-35

ф.(03622) 5-06-02, 

 

(0778) 20-01-90