Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Джолдошева Чолпон Джолдошевна

Заведующая отделом

(ВРИО)

66-32-68

Борубаева Айнура Кадырбековна

  Эксперт

66-32-97, Ф66-33-01

Арзыматова Айгерим Джанышовна

Умаржан кызы Курманжан

Нуралы кызы Ороскул

Эксперт

ведущий специалист (ВрИО)

инженер-программист

66-32-68

 

663273