Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Каракол ш., Абдрахманов көчөсү 105/11

Тамаев Өмүрбек Шакирович

КР Акыйкатчысынын Ыйгарым өкүлү

(03922) ф.5-08-10

(0706) 24-02-62

Абдиев Болот Дюмешович

Инспектор

(03922) ф.5-05-64

(0770) 56-40-54

Шаршеева Анара Жумадыловна 

Тентиева Айсулуу Туратбековна

Адис

Адис

(03922) ф.5-05-64

 

(0550) 20-50-76