Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Жалал-Абад, Ленин көч., 45, инд.715605

Токтобаева Кыял Базарбаевна

Акыйкатчынын ыйгарым укуктуу өкүлү

(03722) 2-40-25, ф.(03722) 5-34-02

 (0772)74-07-40, Kiyal_1982@mail.ru 

Мырзаев Кошмат  Калматович                        

Жетектөөчү адис

ф.(03722) 2-38-94

(0773) 33-72-97

Каратаев Мамат Жамшитович

Адис

ф.(03722) 5-08-25

(0779) 37-11-70

?????

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

ф.(03722) 2-38-94