Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Kyrgyz Republic Akyikatchy (Ombudsman)
The parliamentary control of the compliance with human rights and freedoms of the citizens of the Kyrgyz Republic is performed by the Akyikatchy (Ombudsman)

Жалал-Абад, Ленин көч., 45, инд.715605

Токтобаева Кыял Базарбаевна

Акыйкатчынын ыйгарым укуктуу өкүлү

(03722) 2-40-25, ф.(03722) 5-34-02

 (0772)74-07-40, Kiyal_1982@mail.ru 

Мырзаев Кошмат  Калматович                        

Жетектөөчү адис

ф.(03722) 2-38-94

(0773) 33-72-97

Каратаев Мамат Жамшитович

Адис

ф.(03722) 5-08-25

(0779) 37-11-70

?????

Иш кагаздарын жүргүзүүчү

ф.(03722) 2-38-94