Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

г.Каракол, Абдрахманова 105/4

Тамаев Өмүрбек Шакирович

Уполномоченный   

Акыйкатчы КР 

(03922) ф.5-08-10

(0706) 24-02-62

Абдиев Болот Дюмешович

Инспектор

(03922) ф.5-05-64

(0770) 56-40-54

Шаршеева Анара Жумадыловна 

Специалист

(03922) ф.5-05-64

(0550) 20-50-76