Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 
 

 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) аппараты аппараттын ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында төмөнкү бош кызмат ордун ээлөө үчүн ички конкурс жарыялайт.  

Кенен маалымат...

 - Инженер-программист 1 ш.б. (Талаптар - мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү - компьютер жана оргтехниканы, керектүү программалык продукттарды билүү.)

Кенен маалымат...