Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
 
 

Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кенен маалымат...

Адамдын укуктарын колдоо жана коргоо жагынан иш жүргүзгөн улуттук мекемелердин статусуна тиешелүү принциптер [Париж принциптери]

Башкы Ассамблеянын 1993-жылдын 20-декабрындагы 48/134-резолюциясынын тиркемеси

Ыйгарым укуктар жана функциялар

1. Улуттук мекемеге адамдын укуктарын колдоо жана коргоо милдети жүктөлөт.

2. Улуттук мекемеге мүмкүн болушунча алда канча кеңири ыйгарым укуктар берилет, алар анын курамын жана анын карамагындагы чөйрөнү аныктаган конституциялык жана мыйзамдык актыда так баяндалат.

Кенен маалымат...

Улуттук укук коргоо мекемелеринин жана парламенттердин өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Белград принциптери

 (Белград, Сербия, 2012-жылдын 22-23-февралы)

БУУнун Сербия Республикасындагы өлкөлүк тобунун колдоосу менен БУУнун Адамдын укуктары боюнча Жогорку комиссарынын башкармалыгы, адамдын укуктарын колдоо жана коргоо жагынан иш жүргүзгөн Улуттук мекемелердин эл аралык координациялык комитети, Сербия Республикасынын Улуттук Ассамблеясы жана Омбудсмени уюштурган Улуттук укук коргоо мекемелеринин (УУКМ) жана парламенттердин өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери боюнча 2012-жылдагы Эл аралык семинар.

Кенен маалымат...