Логотип Института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)
Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соктоого парламенттик контроль Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан жүзөгө ашырылат
Интернет-кабылдама
Интернет тармагындагы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) расмий сайтындагы электрондук формадагы жарандардын кайрылууларын кабыл алууга арналган бөлүгү
Суроолор жана жооптор
Интернет-кабылдама аркылуу суроо берүүдөн мурда Сизге “Көп берилүүчү суроолор” бөлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз
"115 шыр байланышы" Аркылуу адам укуктарын корго мумкунчулугун кенейтуу